Hỏi thăm ai đó – Talk with some friends

What should you talk when meeting your friends. Let’s start with very popular sentence to talk with some friends, ask people something.

 

Talk with your friends

Hỏi thăm sức khỏe ai đó – Ask someone’s Healthy

cậu có khỏe không? how are you?
tình hình thế nào? (Very closed) how’s it going?
how are you doing?
how’s life?
how are things?
mình khỏe, cảm ơn cậu I’m fine, thanks
I’m OK, thanks
không tệ lắm, cảm ơn cậu not too bad, thanks
ổn cả, cảm ơn cậu alright, thanks
mình không được khỏe lắm not so well
còn cậu thế nào? how about you?
còn cậu? and you?
and yourself?

Hỏi ai đó đang làm gì – Ask people what they are doing

cậu đang làm gì đấy? what are you up to?
dạo này cậu làm gì? what have you been up to?
làm việc nhiều working a lot
học nhiều studying a lot
dạo này mình rất bận I’ve been very busy
vẫn như mọi khi same as usual
không làm gì nhiều lắm not much/not a lot
mình vừa đi … về I’ve just come back from …
Bồ Đào Nha Portugal
 

Hỏi ai đó ở đâu – Ask people where they are

cậu ở đâu đấy? where are you?
mình ở… I’m …
ở nhà at home
ở cơ quan at work
trong thành phố in town
ở nông thôn in the countryside
trong cửa hàng at the shops
trên tàu on a train
ở nhà Hùng at Hùng’s

Ask people’s plan

cậu có kế hoạch gì mùa hè này không? do you have any plans for the summer?
cậu sẽ làm gì trong …? what are you doing for …?
lễ Giáng Sinh Christmas
dịp Năm mới New Year
lễ Phục sinh Easter

Add Comment