Middle of Vietnam

Middle of Vietnam 

Where are you living in Vietnam? – Bạn đang sống ở đâu Việt Nam?
What provinces did you visit in the Middle of Vietnam? – Bạn đã tới thăm những tỉnh nàomiền Trung (của) Việt Nam rồi?
 
May your answer here – Có thể câu trả lời của bạn ở đây.
Middle of Vietnam
Middle of Vietnam

Tỉnh Thanh Hoá

Thanh Hoa Province

Tỉnh Quảng Ngãi

Quang Ngai Province

Tỉnh Nghệ An

Nghe An Province

Tỉnh Bình Định

Binh Dinh Province

Tỉnh Hà Tĩnh

Ha Tinh Province

Tỉnh Phú Yên

Phu Yen Province

Tỉnh Quảng Bình

Quang Binh Province

Tỉnh Khánh Hoà

Khanh Hoa Province

Tỉnh Quảng Trị

Quang Tri Province

Tỉnh Kom Tum

Kom Tum Province

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thua Thien Hue Province

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai Province

Tp. Đà Nẵng

Da Nang City

Tình Dak Lak

Dak Lak Province

Tỉnh Quảng Nam

Quang Nam Province

Tỉnh Đăk Nông

Dak Nong Province

Add Comment