[Word] Châu lục và các vùng lãnh thổ (Continents & Regions)

[ Learn Vietnamese online ] Learn how to say continents and regions and some big oceans in Vietnamese. Let’s study Vietnamese by common words.

CHÂU LỤC
Continents 
Châu Âu Europe
Châu Á Asia
Bắc Mỹ North America
Nam Mỹ South America
Châu Phi Africa
Châu Úc/Châu Đại Dương Australia / Australasia /Oceania
Châu Nam Cực Antarctica
ĐẠI DƯƠNG VÀ BIỂN
 Ocean & Sea
Thái Bình Dương the Pacific Ocean hoặc the Pacific
Đại Tây Dương the Atlantic Ocean hoặc the Atlantic
Ấn Độ Dương the Indian Ocean
Bắc Băng Dương the Arctic Ocean
Biển Địa Trung Hải the Mediterranean Sea/ the Mediterranean
Biển Ca-ri-bê the Caribbean Sea hoặc the Caribbean
Biển Baltic the Baltic Sea hoặc the Baltic
Biển Đen the Black Sea
Biển Caspi/Lý Hải the Caspian Sea
Biển Ả-rập the Arabian Sea
Biển Đông the South China Sea
Biển Bắc/Bắc Hải the North Sea
Eo biển Anh the English Channel (đôi khi còn được gọi là the Channel)
CÁC VÙNG KHÁC TRÊN THẾ GIỚI – Other areas in the World
Bắc cực the Arctic
sa mạc Sahara the Sahara hoặc the Sahara Desert
Rừng mưa nhiệt đới Amazon the Amazon Rainforest
dãy Himalaya the Himalayas
dãy núi Alp the Alps
dãy núi Rocky Mountain the Rocky Mountains (the Rockies)
dãy nũi Andes the Andes
SÔNG NGÒI
 Rivers
sông Thames the Thames
sông Rhine the Rhine
sông Đa-nuýp the Danube
sông Nile the Nile
sông Amazon the Amazon
sông Volga the Volga
sông Ganges the Ganges
sông Yangtze the Yangtze
sông Mississippi the Mississippi

Add Comment