Cham Towers in Phan Rang-The characteristic of Ninh Thuan

Cham towers are the most popular symbol of Champa culture in Ninh Thuan. This place remains all the characteristics of culture and beliefs of ancient Champa people.
As one of the 54 ethnic groups in Vietnam, Cham people have a long-standing, diverse, rich tradition of culture. In the spiritual life of Cham, religion plays a very important role. The Cham worship natural gods, human, animal gods. It is from this religion that the Cham own various customs, festivals honoring national heroes, the agricultural festival… Besides, there are many temples, unique items including the Cham tower in Phan Rang.

The Ancient Cham Towers
The Ancient Cham Towers

Cham towers are known to have the local name as Po Klong Garai tower, a destination to visit and explore that cannot be ignored when you visit Ninh Thuan. The Towers include the main tower, fire tower and Cong tower which is located on Trau hill, Do Vinh district. The main tower is the center of the towers with a height of over 20m, only one entrance, characterized by sculpture of the Cham. The place that contains objects for rituals is the fire tower with a height of 9 m right at side of the stair. Finally Cong tower is usually the stopover before visiting the main tower.

Festivals of Cham people

A door-opening festival
A door-opening festival

The door-opening festivals are usually held at Cham towers in November according to Cham calendar. In the opening ceremony of the temple offerings are often prepared as: Areca, betel, rice soup, sesame, fish, goat meat, fruits … All the offerings are the results of efforts and labor enthusiasm of Champa people. There are ceremonies such as hymns singing, subjects offering… Those activities take place in a formal way, but mostly are ceremony, little entertainment. Opening festival means thanksgiving, praying for peace, health, good weather… from the gods, Cham kings.

Other cultural heritage of the ancient Champa

Aside from Cham towers in Phan Rang, the ancient Champa left a valuable treasure including monuments with unique architecture such as the ancient village or meticulously carved items, all kinds of bronze, pottery, gold and precious jewels. These objects clearly reflect the culture of daily life of the Cham, from everyday life to the festivals, ceremonies, rules which remind the next generations to preserve and conserve Cham's rich culture.

Aside from Cham towers in Phan Rang, the ancient Champa left a valuable treasure including monuments with unique architecture such as the ancient village or meticulously carved items, all kinds of bronze, pottery, gold and precious jewels. These objects clearly reflect the culture of daily life of the Cham, from everyday life to the festivals, ceremonies, rules which remind the next generations to preserve and conserve Cham’s rich culture.

 

(Some English content in Vietnamese247.com was made by learners who studying English and want to share Vietnamese information to you. You may catch some errors in English version, please help us correct them by leaving a message below this post or email to thuy@piodio.com. Thank you for your help ^^)

 

In Vietnamese

Tháp Chàm Phan Rang – điểm nhấn của văn hóa Chăm- Ninh Thuận

Tháp Chàm Phan Rang là biểu tượng tiêu biểu nhất của văn hóa Chămpa tại Ninh Thuận. Nơi đây lưu giữ toàn bộ những đặc sắc văn hóa, tín ngưỡng của người Chămpa xưa.

Là một trong 54 dân tộc Việt Nam, đồng bào Chăm hay còn gọi là người Chàm là dân tộc có truyền thống văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú. Trong đời sống tinh thần của người dân tộc Chăm, tín ngưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Người Chăm đó sùng bái nhiên thần, sùng bái con người, sùng bái các động vật thần. Cũng chính từ các tín ngưỡng này mà người Chăm có nhiều các tục lệ, lễ hội đa dạng tôn vinh anh hùng dân tộc, anh hùng người Chăm, những lễ hội sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, người Chăm có nhiều công trình đền thờ, vật dụng độc đáo trong đó phải kể đến là tháp Chàm Phan Rang.
Kiến trúc tháp Chàm

Tháp Chàm Phan Rang được biết đến với tên bản địa là tháp Po Klong Garai, là điểm đến tham quan và khám phá văn hóa không thể bỏ qua khi bạn ghé thăm Ninh Thuận. Khu quần thể tháp gồm có tháp Chính, tháp Lửa và tháp Cổng tọa lạc trên ngọn đồi Trầu, thuộc huyện Đô Vinh. Tòa tháp Chính là trung tâm của cụm tháp với chiều cao trên 20m, chỉ có một lối ra vào, mang đặc điểm điêu khắc nổi bật của người Chăm. Nơi chứa đồ vật cho các nghi lễ là tòa tháp lửa với chiều cao 9m ở ngay phía bậc tam cấp từ chân đồi leo lên. Cuối cùng là tháp Cổng thường là điểm dừng chân nghỉ ngơi trước khi tham quan tháp Chính.

Lễ hội của người Chăm

Các lễ mở cửa thường được tổ chức ở khu quần thể tháp chàm Phan Rang vào tháng 11 theo lịch Chăm. Trong lễ mở cửa đền các lễ vật được chuẩn bị như: cau, trầu, cơm canh, muối vừng, cá, thịt dê, hoa quả… tất cả lễ vật đều là thành quả của sự sự nỗ lực, hăng say lao động sản xuất của người dân Chămpa. Trong lễ hội sẽ diễn ra các nghi lễ như: tế, hát thánh ca, kéo đàn, dâng lễ vật được diễn ra một cách trịnh trọng, chủ yếu là phần lễ chứ ít có phần hội. Lễ hội mở cửa đền mang ý nghĩa tạ ơn, cầu mong bình an, sức khỏe, mưa thuận gió hòa… từ các vị thần linh, các vị vua Chăm anh hùng.

Những di sản khác của nền văn hóa cổ xưa

Bên cạnh tháp Chàm Phan Rang, người Chămpa cổ xưa đã để lại một kho báu quý giá gồm những di tích với kiến trúc độc đáo như các làng cổ hay những vật dụng được điêu khắc tỉ mỉ, các loại đồ đồng, đồ gốm, trang sức vàng bạc quý giá. Những hiện vật này đều phản ảnh rõ nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt của người Chăm, từ đời thường đến các lễ hội, tục lễ, phép tắc giúp những đời sau gìn giữ và bảo tồn được nền văn hóa phong phú này.

Source:
– Collected by Vietnamese247 Team
– Translated by Pham Tuan Anh-
– Audio/video recorded by …

(Some English content in Vietnamese247.com was made by learners who studying English and want to share Vietnamese information to you. You may catch some errors in English version, please help us correct them by leaving a message below this post or email to thuy@piodio.com. Thank you for your help ^^)

Add Comment