Cham – Culture Festivals in South Central Coast Vietnam

Cultural characteristics of the land full of sun and wind South Central is the unity of culture cultures living together but the ancient Cham is the most prominent with its modern culture under advanced lifestyles and a culture conserved for centuries. Ancient culture of the ancestors created both physical and mental value for the current South Central Coast people.

The interference of ancient and modern culture does not generate conflicts, but bring unique trait, the culture festivals of the Cham attract not only local residents but also domestic and foreign tourists to participate.

Once you arrive to this land, you should try one of those festivals:

Kate Festival (L hi Kate) – Culture Festivals

Kate festival - Culture Festivals
Kate festival – Culture Festivals

This is the most special festival of the Cham people. It takes place only once a year on the first day of July (Cham calendar) or about August-September of Gregorian calendar. The meaning of Kate festival is to express gratitude to the ancestors, gods and pray for peace, health, bumper crops, and prosperity.

Previously, Kate festival takes place throughout the first month, but now combined with modern life it goes on only 3 days with the most important rituals. During the festival, the Cham wear traditional costumes with bright colors, in addition to the solemn ceremonies, boys and girls also participated in activities like dancing, singing happily.

Tower-opening festival (L hi m ca tháp)— Culture Festivals

Tower-opening festival
Tower-opening festival – Culture Festivals

This is the first festival of the year, the festival means praying for good weather, bumper harvests, good heath for everyone. Ceremony takes place solemnly and majestically. The main activities are god-statue-bathing ceremony, dressing ceremony, Buddha offering, the entertainment activities are trivial.

Festival of praying for rain (L cu đảo)– Culture Festivals

Festival of praying for rain
Festival of praying for rain – Culture Festivals

This festival takes place at the middle of April according to Cham calendar. The Festival means praying for rain in dry lands. It lasts 2 days and 1 night with rituals such as disinfecting ceremony, prayer ceremony, ditches damming ceremony.

the culture festivals of the Cham ethnic creates cultural characteristics in South Central Coast. The South Central Vietnam do has other religious cultures such as Christian in some districts of Nha Trang, Buddhism … but the cultural affections of The Cham people to community are more charming and clearer.

In Vietnamese

Đặc trưng văn hóa mnh đất nng gió Nam Trung B là s cng hưởng ca nn văn hóa các dân tc cùng chung sng trong đó ni bt là văn hóa hin đại theo nếp sng mi và nn văn hóa đưc bo tn qua nhiu thế k ca người Chăm c xưa. Văn hóa lâu đi ca người xưa để li đã to nên giá tr c v vt cht và tinh thn cho nhng người con Nam Trung B hin ti.

S giao thoa văn hóa c và hin đại không mang đến mâu thun mà còn càng mang nét đc đáo. Các l hi văn hóa ca người Chăm thu hút không ch người dân đa phương mà còn có du khách trong và ngoài nưc ti tham gia.

Nếu có dp, bn nên tham gia vào một trong các l hi đậm văn hóa Chăm khi ghé chân đến vùng đt Nam Trung B này.

L hi Kate

Đây là l hi đặc sc nht ca người Chămpa, l hi din ra mt năm ch có mt ln vào ngày đu tiên ca tháng 7 lch Chăm tc vào khong tháng 8,9 dương lch. L hi Kate có ý nghĩa là bày t lòng biết ơn đối vi ông bà t tiên, thn linh và cu nguyn v thái bình, sc khe, mùa màng bi thu, nhà nhà an khang thnh vượng. Trước đây l hi Kate din ra trong sut c 1 tháng nhưng gi đây kết hp vi cuc sng hin đại nên hi ch din ra 3 ngày vi nhng nghi l quan trng nht. Trong l hi, người Chăm mc nhng trang phc truyn thng vi các màu sc tươi sáng, ngoài các nghi l trang nghiêm thì các cô gái chàng trai còn tham gia các hot động nhy múa, hát hò rt vui v.

L hi m ca tháp

Đây là l hi m đầu ca năm, l hi có ý nghĩa cu mong mưa thun gió hòa, mùa màng bi thu, con người mnh khe. L din ra long trng và uy nghiêm, các hot động chính như: đi l, l tm tượng thn, l mc y phc, dâng pht, phn l linh thiêng là ch yếu phn hi không đáng k.

L cu đảo

Đây là l hi được din ra vào thi đim thượng tun trăng tháng 4 theo lch Chămpa. L hi mang ý nghĩa cu mưa cho vùng đt khô hn giúp mùa màng tt tươi. L hi thc hin trong 2 ngày 1 đêm vi các l nghi như: l ty uế, l đọc kinh, l đắp đập khai mương.

Các l hi ca người dân tc Chăm to nên đc trưng văn hóa Nam Trung B. Nam Trung B ngày nay còn có nn văn hóa tôn giáo khác như: Thiên chúa giáo mt s huyn Nha Trang, Pht giáo… Nhưng du ăn văn hóa ca Chăm đến cng đồng dân cư vn là đm đà và sc nét hơn c.

Source:

– Collected by Vietnamese247 Team

– Translated by Pham Tuan Anh

– Audio/video recorded by …

 

(Some English content in Vietnamese247.com was made by learners who studying English and want to share Vietnamese information to you. You may catch some errors in English version, please help us correct them by leaving a message below this post or email to thuy@piodio.com. Thank you for your help ^^)

Add Comment